Kristin Ravnanger

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosialdepartementet (av 2002) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

Statssekretær

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–18.06.2004

Statssekretær

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–01.01.2002

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

24.10.1997–17.03.2000