Sosialdepartementet (av 2002) (2002–2004)

1. januar 2002 fikk Sosial- og helsedepartementet navnet endret til Sosialdepartementet, oppført her som Sosialdepartementet (av 2002). Helsesakene ble overført til det nyopprettede Helsedepartementet.

1. oktober 2004 fikk Sosialdepartementet (av 2002) navnet endret til Arbeids- og sosialdepartementet, oppført her som Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004). Arbeidssakene ble overført fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998), som nå fikk navnet endret til Moderniseringsdepartementet.

Regjeringspolitikere