Kristin Holm

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (permisjon) (H)

for statsråd Gabrielsen, Ansgar

Helse- og omsorgsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

29.07.2005–17.10.2005

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Gabrielsen, Ansgar

Helse- og omsorgsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–29.07.2005

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Gabrielsen, Ansgar

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

Politisk rådgiver (vikar) (H)

for statsråd Schou, Ingjerd

Sosialdepartementet (av 2002) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

21.04.2004–18.06.2004