Ansgar Gabrielsen

Tidligere roller:

Helse- og omsorgsminister (H)

Helse- og omsorgsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–17.10.2005

Helse- og omsorgsminister (H)

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–30.09.2004

18.06.2004 ble ansvaret for rusmiddel-, pleie- og omsorgssaker i Sosialdepartementet (av 2002) lagt til sjefen for Helse- og omsorgsdepartementet. 01.10.2004 ble disse sakene overført til Helsedepartementet, som samtidig fikk navnet endret til Helse- og omsorgsdepartementet.

Nærings- og handelsminister (H)

Nærings- og handelsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–18.06.2004