Nærings- og handelsdepartementet (1997–2013)

1. januar 1997 fikk Nærings- og energidepartementet navnet endret til Nærings- og handelsdepartementet. Olje- og energisakene ble overført til det nyopprettede Olje- og energidepartementet (av 1997), mens handels- og skipsfartssakene ble overført til Nærings- og handelsdepartementet fra en egen statsråd i Utenriksdepartementet.

18. juni 2004 ble ansvaret for IT- og konkurransesaker i Nærings- og handelsdepartementet lagt til sjefen for Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998). 1. oktober 2004 ble disse sakene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998), som nå fikk navnet endret til Moderniseringsdepartementet.

1. januar 2014 ble fiskerisakene overført til en egen statsråd i Nærings- og handelsdepartementet fra det nedlagte Fiskeri- og kystdepartementet. Nærings- og handelsdepartementet fikk nå navnet endret til Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringspolitikere