Eirik Lae Solberg

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Mæland, Monica

Nærings- og fiskeridepartementet - Erna Solbergs regjering

01.01.2014–04.04.2014

Statssekretær

for statsråd Mæland, Monica

Nærings- og handelsdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013

Statssekretær

for statsråd Meyer, Morten Andreas

Moderniseringsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–17.10.2005

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Gabrielsen, Ansgar

Nærings- og handelsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–08.03.2004