Nærings- og fiskeridepartementet (2014–)

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

1. januar 2014 fikk Nærings- og handelsdepartementet navnet endret til Nærings- og fiskeridepartementet. Fiskerisakene ble overført til en egen statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet fra det nedlagte Fiskeri- og kystdepartementet.

Regjeringspolitikere