Cecilie Myrseth

Nåværende rolle:

Fiskeri- og havminister (A)

Nærings- og fiskeridepartementetJonas Gahr Støres regjering

16.10.2023–

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråden har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.