Monica Mæland

Tidligere roller:

Justis- og beredskapsminister (H)

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

24.01.2020–14.10.2021

Kommunal- og moderniseringsminister (H)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–24.01.2020

Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikken.

Næringsminister (H)

Nærings- og fiskeridepartementet - Erna Solbergs regjering

01.01.2014–17.01.2018

Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk.

Næringsminister (H)

Nærings- og handelsdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013

Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk.