Per Sandberg

Tidligere roller:

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister (Frp)

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.03.2018–04.04.2018

Samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, asyl og innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Innvandrings- og integreringsminister (Frp)

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

05.03.2017–02.07.2017

Innvandrings- og integreringsområdet i Justis- og beredskapsdepartementet.

Fiskeriminister (Frp)

Nærings- og fiskeridepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–13.08.2018

Fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og -velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.