Bhanuja Rasiah

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Vestre, Jan Christian

Helse- og omsorgsdepartementetJonas Gahr Støres regjering

19.04.2024–

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Vestre, Jan Christian

Nærings- og fiskeridepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–19.04.2024