Bhanuja Rasiah

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Vestre, Jan Christian

Nærings- og fiskeridepartementetJonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–