Lars Jacob Hiim

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Mæland, Monica

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

24.01.2020–14.10.2021

Statssekretær

for statsråd Mæland, Monica

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–24.01.2020

Statssekretær

for statsråd Mæland, Monica

Nærings- og fiskeridepartementet - Erna Solbergs regjering

04.04.2014–17.01.2018

Statssekretær

for statsråd Brende, Børge

Nærings- og handelsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–17.10.2005

Statssekretær

for statsråd Brende, Børge

Miljøverndepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

13.12.2002–18.06.2004