Odd Steinar Åfar Viseth

Nåværende rolle:

Konstituert statssekretær

for statsråd Vestre, Jan Christian

Nærings- og fiskeridepartementetJonas Gahr Støres regjering

10.02.2023–

Tidligere roller:

Konstituert statssekretær

for statsråd Nygård, Jon-Ivar

Samferdselsdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

01.03.2022–13.06.2022