Moderniseringsdepartementet (2004–2006)

1. oktober 2004 fikk Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998) navnet endret til Moderniseringsdepartementet. IT- og konkurransesaker ble overført fra Nærings- og handelsdepartementet, mens arbeidssaker ble overført til Sosialdepartementet (av 2002). Dette fikk nå navnet endret til Arbeids- og sosialdepartementet, oppført her som Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004).

1. januar 2006 fikk Moderniseringsdepartementet navnet endret til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Regjeringspolitikere