Tone Skogen

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Bakke-Jensen, Frank

Forsvarsdepartementet - Erna Solbergs regjering

10.11.2017–14.10.2021

Statssekretær

for statsråd Søreide, Ine M. Eriksen

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.10.2017–10.11.2017

Statssekretær

for statsråd Brende, Børge

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

07.08.2015–20.10.2017

Statssekretær

for statsråd Brende, Børge

Nærings- og handelsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–17.10.2005