Ine M. Eriksen Søreide

Tidligere roller:

Utenriksminister (H)

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.10.2017–14.10.2021

Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter 99 utenriksstasjoner - ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

Forsvarsminister (H)

Forsvarsdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–20.10.2017

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.