Frode Alfheim

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Brustad, Sylvia

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998) - Jens Stoltenbergs første regjering

05.10.2001–09.10.2001

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Kosmo, Jørgen

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998) - Jens Stoltenbergs første regjering

25.01.2001–05.10.2001

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Knudsen, Grete

Nærings- og handelsdepartementet - Thorbjørn Jaglands regjering

01.01.1997–17.10.1997

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Knudsen, Grete

Nærings- og energidepartementet - Thorbjørn Jaglands regjering

01.11.1996–01.01.1997

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Kosmo, Jørgen

Forsvarsdepartementet - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

20.05.1996–25.10.1996