Lars Sponheim

Tidligere roller:

Landbruks- og matminister (V)

Landbruks- og matdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–17.10.2005

Landbruksminister (V)

Landbruksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–01.10.2004

01.10.2004 ble Landbruksdepartementets navn endret til Landbruks- og matdepartementet.

Nærings- og handelsminister (V)

Nærings- og handelsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–17.03.2000