Landbruks- og matdepartementet (2004–)

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

1. oktober 2004 fikk Landbruksdepartementet navnet endret til Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringspolitikere