Sandra Borch

Tidligere roller:

Forsknings- og høyere utdanningsminister (Sp)

Kunnskapsdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

04.08.2023–23.01.2024

Forsknings- og høyere utdanningsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning, fagskole, utdanningsstøtte og andre kompetansepolitiske saker.

Landbruks- og matminister (Sp)

Landbruks- og matdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–04.08.2023