Kunnskapsdepartementet (2006–)

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

1. januar 2006 fikk Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002) navnet endret til Kunnskapsdepartementet. Barnehagesaker ble overført fra Barne- og familiedepartementet (av 1991). Dette fikk nå navnet endret til Barne- og likestillingsdepartementet, oppført her som Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006).

18. oktober 2007 ble ansvaret for høyere utdanningssaker lagt til en egen statsråd i Kunnskapsdepartementet. 23. mars 2012 ble ordningen med en egen statsråd for høyere utdanningssaker opphevet.

22. januar 2019 ble ansvaret for høyere utdanningssaker lagt til en egen statsråd i Kunnskapsdepartementet. Samtidig ble ansvaret for integreringssakene i Justis- og beredskapsdepartementet lagt til sjefen for Kunnskapsdepartementet. 3. mai 2019 ble integreringssakene overført til Kunnskapsdepartementet fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere