Forsiden

Kunnskapsdepartementet (2006–)

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

1. januar 2006 fikk Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002) navnet endret til Kunnskapsdepartementet. Barnehagesaker ble overført fra Barne- og familiedepartementet (av 1991). Dette fikk nå navnet endret til Barne- og likestillingsdepartementet, oppført her som Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006).

18. oktober 2007 ble ansvaret for høyere utdanningssaker lagt til en egen statsråd i Kunnskapsdepartementet. 23. mars 2012 ble ordningen med en egen statsråd for høyere utdanningssaker opphevet.

22. januar 2019 ble ansvaret for høyere utdanningssaker lagt til en egen statsråd i Kunnskapsdepartementet. Samtidig ble ansvaret for integreringssakene i Justis- og beredskapsdepartementet lagt til sjefen for Kunnskapsdepartementet. 3. mai 2019 ble integreringssakene overført til Kunnskapsdepartementet fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere