Kristin Halvorsen

Tidligere roller:

Kunnskapsminister og konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister (SV)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

05.03.2012–23.03.2012

Kunnskapsminister (SV)

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–16.10.2013

18.10.2007-23.03.2012 lå ansvaret for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet under en egen statsråd i departementet.

Finansminister (SV)

Finansdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

17.10.2005–20.10.2009