Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010–2016)

1. januar 2010 fikk Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006) navnet endret til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Inkluderingssakene ble overført fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det fikk nå navnet endret til Arbeidsdepartementet, oppført her som Arbeidsdepartementet (av 2010).

16. desember 2015 ble ansvaret for integreringssaker i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet lagt til en egen statsråd for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet. 1. april 2016 ble disse sakene overført til Justis- og beredskapsdepartementet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fikk nå navnet endret til Barne- og likestillingsdepartementet, oppført her som Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016).

Regjeringspolitikere