Tora Aasland

Tidligere roller:

Forsknings- og høyere utdanningsminister og konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister (SV)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

29.11.2010–20.03.2011

Forsknings- og høyere utdanningsminister og konstituert kunnskapsminister (SV)

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

18.06.2008–12.08.2008

Forsknings- og høyere utdanningsminister (SV)

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

18.10.2007–23.03.2012

18.10.2007-23.03.2012 lå ansvaret for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet under en egen statsråd i departementet.