Inga Marte Thorkildsen

Tidligere roller:

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister (SV)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

23.03.2012–16.10.2013