Kine Sperre Horsbøl

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (permisjon) (SV)

for statsråd Thorkildsen, Inga Marte

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.09.2012–08.03.2013