Forsiden

Audun Lysbakken

Tidligere roller:

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister - permisjon (SV)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

29.11.2010–20.03.2011

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister (SV)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–05.03.2012

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister (SV)

Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006) - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–01.01.2010

21.12.2009 ble lå ansvaret for inkluderingssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet lagt til sjefen for Barne- og likestillingsdepartementet. 01.01.2010 ble disse sakene overført til Barne- og likestillingsdepartementet, som fikk navnet endret til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.