Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006) (2006–2010)

1. januar 2006 fikk Barne- og familiedepartementet (av 1991) navnet endret til Barne- og likestillingsdepartementet, oppført her som Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006).

1. januar 2010 fikk Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006) navnet endret til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Inkluderingssakene ble overført fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dette fikk nå navnet endret til Arbeidsdepartementet, oppført her som Arbeidsdepartementet (av 2010).

Regjeringspolitikere