Manuela Myriam Henri Ramin-Osmundsen

Tidligere roller:

Barne- og likestillingsminister (A)

Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006) - Jens Stoltenbergs andre regjering

18.10.2007–15.02.2008

18.10.2007 ble ansvaret for antidiskrimineringssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet lagt til sjefen for Barne- og likestillingsdepartementet. 01.01.2008 ble disse sakene overført til Barne- og likestillingsdepartementet