Ivar B. Prestbakmo

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Hoel, Oddmund Løkensgard

KunnskapsdepartementetJonas Gahr Støres regjering

23.01.2024–