Oddmund Løkensgard Hoel

Nåværende rolle:

Forsknings- og høyere utdanningsminister (Sp)

KunnskapsdepartementetJonas Gahr Støres regjering

23.01.2024–

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning, fagskole, utdanningsstøtte og andre kompetansepolitiske saker.

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Borch, Sandra

Kunnskapsdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

04.08.2023–23.01.2024

Statssekretær

for statsråd Moe, Ola Borten

Kunnskapsdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

22.10.2021–04.08.2023