Ola Borten Moe

Tidligere roller:

Forsknings- og høyere utdanningsminister (Sp)

Kunnskapsdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–04.08.2023

Olje- og energiminister (Sp)

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Jens Stoltenbergs andre regjering

04.03.2011–16.10.2013