Synnøve Mjeldheim Skaar

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Nordtun, Kari Nessa

KunnskapsdepartementetJonas Gahr Støres regjering

16.10.2023–

Tidligere roller:

Konstituert statssekretær

for statsminister Støre, Jonas Gahr

Statsministerens kontor - Jonas Gahr Støres regjering

02.12.2022–16.10.2023