Statsministerens kontor (1939–)

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Statsministerens kontor ble opprettet 2. oktober 1939. Årsaken var at krigsutbruddet i Europa gjorde det nødvendig å frita statsministeren fra også å være sjef for et departement. Statsministeren fikk nå felles forværelse med Statsrådssekretariatet. Stillingen som statsministerens sekretær, nedlagt i 1906, ble nå gjenopprettet. Det ble planlagt å slå sammen Statsministerens kontor og Statsrådssekretariatet. Nazi-Tysklands angrep på Norge 9. april 1940 stanset dette.

Under Johan Nygaardsvolds regjerings eksil i London i krigsårene 1940-1945 og i Oslo fra 1945, vokste Statsministerens kontor til et større sekretariat med midlertidige stillinger. Statsrådssekretariatet fortsatte som sekretariat for konstitusjonelle saker.

1. januar 1956 fikk Statsministerens kontor faste politiske og administrative embeter.

1. juli 1969 ble Statsrådssekretariatet nedlagt og oppgavene overført til Statsministerens kontor. Dette ble nå regjeringens felleskontor.

***

Statsministerembetet ble opprettet i Norge etter at Stortinget 4. november 1814 godkjente unionen med Sverige. Fra da hadde statsministeren ulike sekretariatsordninger. Fram til 1873 var han sjef for den norske Statsrådsavdelingen i Stockholm, med bistand fra det norske Statssekretariatets kanselli der. I Christiania (Oslo) ble regjeringsarbeidet 1814-1873 ledet av unionskongens stattholder og førstestatsråden.

4. juli 1829 fikk stattholderen og førstestatsråden en administrativ sekretær i tillegg til Statssekretariatet - Sekretæren for Den norske regjerings formann.

5. juni 1873 ble ordningen med stattholder i Christiania opphevet. 21. juli 1873 ble ansvaret som Norges statsminister overført fra det norske statsministerembetet i Stockholm til et nytt statsministerembete i Christiania. Fra nå arbeidet Statssekretariatet og den ekstra sekretæren for statsministeren. Det norske statsministerembetet i Stockholm hadde nå rang etter statsministerembetet i Christiania.

Etter Stortingets erklæring 7. juni 1905 om at unionen med Sverige var oppløst, ble stillingen som sekretær for Den norske regjerings formann, den siste tiden kalt statsministerens sekretær, opphevet. Fra nå brukte statsministeren en medarbeider i det departementet han ledet, til å bistå seg i administrative oppgaver som ikke ble håndtert av Statssekretariatet.

1. januar 1926 fikk Statssekretariatet navnet endret til Statsrådssekretariatet. Statssekretærens tittel ble nå statsrådssekretær.

Regjeringspolitikere