Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministerens kontor (1939–)

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Statsministerens kontor ble opprettet i Oslo 2. oktober 1939, fordi krigsutbruddet i Europa gjorde det nødvendig å oppheve ordningen med at statsministeren var sjef for et departement. Statsministeren fikk nå felles forværelse med Statsrådssekretariatet. Sekretærstillingen fra 1906 ble gjenopprettet. Statsrådssekretariatet fortsatte som hans sekretariat i konstitusjonelle saker. Før dette hadde statsministeren hatt ulike sekretariatsordninger i Christiania (Oslo) siden 1814. Det første sekretariatet, Regentskapssekretariatet, tok fatt 3. mars 1814. Etter Riksforsamlingen på Eidsvoll i april-mai 1814, ble Regentskapssekretariatets navn 19. mai 1814 endret til Statssekretariatet, mens regentskapssekretæren fikk tittelen statssekretær. Da personalunionen med Sverige ble inngått 4. november 1814 ble tittelen statsminister ble innført. Statsministeren fikk tilhold som sjef for den norske statsrådsavdelingen i Stockholm. Sekretariat var Statssekretariatets kanselli der. I Christiania ble regjeringsarbeidet 1814-1873 ledet av stattholderen eller førstestatsråden. De hadde bistand fra Statssekretariatet. 4. juli 1829 fikk stattholderen og førstestatsråden i Christiania en administrativ sekretær i tillegg til Statssekretariatet - Sekretæren for Den norske regjerings formann. Fra 21. juli 1873 arbeidet Statssekretariatet og denne sekretæren for det nye statsministerembetet i Christiania. Etter unionsoppløsningen i 1905 ble stillingen som statsministerens sekretær opphevet. Fra nå brukte statsministeren en medarbeider i det departementet han ledet, til å bistå seg i administrative oppgaver som ikke ble håndtert av Statssekretariatet. 1. januar 1926 ble Statssekretariatets navn endret til Statsrådssekretariatet og statssekretærens tittel til statsrådssekretær. Etter opprettelsen av Statsministerens kontor 2. oktober 1939, var det planen å slå sammen dette og Statsrådssekretariatet. Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 stanset dette. Under krigsårene i London 1940-1945 og i Oslo fra 1945, vokste Statsministerens kontor til et større sekretariat med midlertidige stillinger. 1. januar 1956 fikk Statsministerens kontor faste politiske og administrative embeter. 1. juli 1969 ble Statsrådssekretariatet nedlagt og oppgavene overført til Statsministerens kontor. Dette ble nå regjeringens felleskontor. Fra Regentskapssekretariatet (1814), Statssekretariatet (1814-1926) og Statsrådssekretariatet (1926-1969) går det en ubrudt linje til Statsministerens kontor (1939-).

Regjeringspolitikere

Til toppen