Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministerens kontor (1939–)

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Statsministerens kontor ble opprettet 2. oktober 1939, fordi krigsutbruddet i Europa gjorde det nødvendig å oppheve ordningen med at statsministeren var sjef for et departement. StatsministerJohan Nygaardsvold fikk nå felles forværelse med Statsrådssekretariatet. En sekretærstilling fra 1906 ble gjenopprettet.

Fra statsministerembetet ble opprettet i november 1814, hadde statsministeren ulike sekretariatsordninger. Fram til 1873 var statsministeren sjef for den norske statsrådsavdelingen i Stockholm. Sekretariat var Statssekretariatets kanselli der. I Christiania (Oslo) ble regjeringsarbeidet 1814-1873 ledet av stattholderen eller førstestatsråden. De hadde bistand fra Statssekretariatet. 4. juli 1829 fikk stattholderen og førstestatsråden i Christiania en administrativ sekretær i tillegg til Statssekretariatet - Sekretæren for Den norske regjerings formann.

5. juni 1873 ble ordningen med stattholder i Christiania opphevet, etter at embetet hadde stått ubesatt siden 1861. 21. juli 1873 ble ansvaret som Norges statsminister overført fra det norske statsministerembetet i Stockholm til et nytt statsministerembete i Christiania. Fra nå arbeidet Statssekretariatet og den ekstra sekretæren for statsministeren.

Etter den norske beslutningen om unionsoppløsning 7. juni 1905 ble stillingen som Sekretær for Den norske regjerings formann, den siste tiden kalt statsministerens sekretær, opphevet. Fra nå brukte statsministeren en medarbeider i det departementet han ledet, til å bistå seg i administrative oppgaver som ikke ble håndtert av Statssekretariatet.

1. januar 1926 ble Statssekretariatets navn endret til Statsrådssekretariatet og statssekretærens tittel til statsrådssekretær.

Etter opprettelsen av Statsministerens kontor 2. oktober 1939, var det planen å slå sammen dette og Statsrådssekretariatet. Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 stanset dette. Under krigsårene i London 1940-1945 og i Oslo fra 1945, vokste Statsministerens kontor til et større sekretariat med midlertidige stillinger.

1. januar 1956 fikk Statsministerens kontor faste politiske og administrative embeter.

1. juli 1969 ble Statsrådssekretariatet nedlagt og oppgavene overført til Statsministerens kontor. Dette ble nå regjeringens felleskontor..

Regjeringspolitikere

Til toppen