Trygve Brattelis andre regjering

16. oktober 1973–15. januar 1976

Arbeiderpartiet (A)

Trygve Brattelis andre regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 15. oktober 1973, med virkning fra 16. oktober 1973 kl. 12.00. Den overtok etter Lars Korvalds regjering, etter at valget 10. september 1973 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.

I statsråd 9. januar 1976 søkte Trygve Brattelis andre regjering avskjed, som følge av at  Arbeiderpartiet ønsket å skifte statsminister. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 14. januar 1976, med virkning fra 15. januar 1976 kl. 12.00. Samtidig ble Odvar Nordlis regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Ekspedisjonssjef Finn Midtskaug, til 1. september 1974
Ekspedisjonssjef Dag Berggrav, fra 1. september 1974

Om regjeringen

Statsminister:
Trygve Bratteli (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere