Trygve Brattelis andre regjering

16. oktober 1973–15. januar 1976

Arbeiderpartiet (A)

Trygve Brattelis andre regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 15. oktober 1973, med virkning fra 16. oktober 1973 kl. 12.00. Den overtok etter Lars Korvalds regjering, etter at valget 10. september 1973 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.

I statsråd 9. januar 1976 søkte Trygve Brattelis andre regjering avskjed, som følge av at  Arbeiderpartiet ønsket å skifte statsminister. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 14. januar 1976, med virkning fra 15. januar 1976 kl. 12.00. Samtidig ble Odvar Nordlis regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

 

Antall regjeringsmedlemmer:

16.10.1973 15
15.01.1976 16


Antall statssekretærer og personlige rådgivere/sekretærer:

16.10.1973   3
31.10.1973 20
15.01.1976 30


Antall menn/kvinner i regjeringen:

16.10.1973 12 menn - 3 kvinner
15.01.1976 13 menn - 3 kvinner


Statsminister
Bratteli, Trygve Martin, tidligere statsminister. Statsminister.


Utenriksminister
Frydenlund, Knut
, tidligere personlig sekretær. Utenriksminister.


Statsråder
Treholt, Thorstein
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Valle, Inger Louise, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet.

Kleppe, Per Andreas, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet.

Gjerde, Bjartmar Alv, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål.

Fostervoll, Alv Jacob, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Evensen, Jens Ingebret, ekspedisjonssjef. Statsråd og sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet. Sjef for Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker 27. september 1974.

Ulveseth, Ingvald Johan, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Industridepartementet.

Sagør, Odd Georg, finansrådmann. Statsråd og sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Lorentzen, Annemarie, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet.

Bolle, Eivind, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet.

Aune, Leif Jørgen, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Ludvigsen, Sonja, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. Permittert 16. april 1974. I embetet til sin død 12. juli 1974.

Halvorsen, Tor, sekretær. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet. Sjef også for Sosialdepartementet 16. april-6. september 1974. Sjef for Sosialdepartementet 6. september 1974.

Brundtland, Gro Harlem, assisterende overlege. Statsråd 6. september 1974, sjef for Miljøverndepartementet.

Magnussen, Einar, statssekretær. Konstituert statsråd 27. september 1974, sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Brattelis andre regjering 1973-1976:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1974      
16.04.1974 Sosial Sonja Ludvigsen
- permisjon
Tor Halvorsen
- konstituert
12.07.1974 Sosial Sonja Ludvigsen
- død
Tor Halvorsen
- konstituert
06.09.1974 Sosial   Tor Halvorsen
- utnevnt
06.09.1974 Miljøvern Tor Halvorsen Gro Harlem Brundtland
- inn i regjering
27.09.1974 Handel- og
skipsfart
Jens Evensen Einar Magnussen
- inn i regjering,
konstituert
27.09.1974 Havretts-
sekretariat
i Utenriks
  Jens Evensen

 

Statssekretærer
Fuglerud, Oluf, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Lie, Arne Gunnar Stein, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Kristensen, Kjell Thorbjørn, tidligere konstituert statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Aamo, Bjørn Skogstad, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 19. oktober 1973, Finans- og tolldepartementet.

Ekanger, Kai, advokat. Statssekretær 22. oktober 1973, Justis- og politidepartementet.

Eide, Ingrid, amanuensis. Statssekretær 22. oktober 1973, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Stoltenberg, Thorvald, tidligere statssekretær. Statssekretær 22. oktober 1973, Forsvarsdepartementet. Handels- og skipsfartsdepartementet 1. desember 1974.

Olsen, Reidar Engell, utbyggingssjef. Statssekretær 22. oktober 1973, Industridepartementet.

Sand, Ulf Oscar, tidligere statssekretær. Statssekretær 22. oktober 1973, Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Larsen, Birger, siviløkonom. Statssekretær 22. oktober 1973, Fiskeridepartementet.

Lund, Annfinn, regionsjef. Statssekretær 22. oktober 1973, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Carlsen, Olav Sigurd, tidligere statssekretær. Statssekretær 22. oktober 1973, Miljøverndepartementet. Avskjed 15. juni 1974.

Marås, Olav, gårdbruker. Statssekretær 29. oktober 1973, Samferdselsdepartementet. Avskjed 30. september 1974.

Arnesen, Arne, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 30. oktober 1973, Utenriksdepartementet. Avskjed 2. november 1975.

Dugstad, Bodil Skjånes, skoleinspektør. Statssekretær 1. november 1973, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 30. juni 1975.

Knudsen, Kjell, fylkesordfører. Statssekretær 5. november 1973, Sosialdepartementet.

Sara, Ole Klemet, lappefogd. Statssekretær 12. november 1973, Landbruksdepartementet.

Magnussen, Einar, direktør. Statssekretær 12. november 1973, Handels- og skipsfartsdepartementet. Konstituert statsråd 27. september 1974, sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet.

Hirsti, Reidar Andreas, redaktør. Statssekretær 1. mai 1974, Industridepartementet. Avskjed 30. juni 1975.

Gulbrandsen, Jan Erik, underdirektør. Statssekretær 1. juni 1974, Miljøverndepartementet. Avskjed 15. februar 1975.

Larsen, Sigmund, fylkesingeniør. Statssekretær 23. september 1974, Samferdselsdepartementet. Avskjed 10. august 1975.

Aasland, Lasse, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. desember 1974, Forsvarsdepartementet.

Thulin, Lars Uno, fakultetssekretær. Statssekretær 15. juli 1975, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Pettersen, Bjørn Flage, personlig sekretær. Statssekretær 11. august 1975, Samferdselsdepartementet.

Christensen, Tore-Jarl, advokat. Statssekretær 12. august 1975, Miljøverndepartementet.


Personlig rådgiver
Rønning, Tor Oskar
, sosialkonsulent. Personlig rådgiver 28. oktober 1974, Sosialdepartementet.


Personlige sekretærer
Buer, Lars Andreas, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 22. oktober 1973, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 15. august 1975.

Treholt, Arne, NAVF-stipendiat. Personlig sekretær 22. oktober 1973, Handels- og skipsfartsdepartementet. Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker 27. september 1974.

Skrede, Jan, sekretær. Personlig sekretær 22. oktober 1973, Fiskeridepartementet.

Eggesvik, Per Th., tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 29. oktober 1973, Justis- og politidepartementet. Avskjed 31. juli 1975.

Olsen, Arne Michael, organisasjonssekretær. Personlig sekretær 29. oktober 1973, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 30. november 1975.

Iversen, Åsa Solberg, sosialkurator. Personlig sekretær 29. oktober 1973, Sosialdepartementet.

Helseth, Anders Nikolai, gruppesekretær. Personlig sekretær 1. november 1973, Forsvarsdepartementet. Avskjed 13. april 1975.

Ryste, Ruth Anlaug, forbundssekretær. Personlig sekretær 1. november 1973, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 3. november 1974.

Simonsvik, Gunnar, klubbformann. Personlig sekretær 5. november 1973, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 31. juli 1975.

Viksveen, Thor, programsekretær. Personlig sekretær 12. november 1973, Utenriksdepartementet. Avskjed 30. november 1974.

Pettersen, Bjørn Flage, fagforbundsformann. Personlig sekretær 19. november 1973, Samferdselsdepartementet. Statssekretær samme sted 11. august 1975.

Grue, Per Harald, konsulent. Personlig sekretær 1. januar 1974, Landbruksdepartementet.

Mikkelsen, Erland Johan, fagforeningsformann. Personlig sekretær 1. mars 1974, Industridepartementet.

Gjesteby, Kari, konsulent. Personlig sekretær 15. november 1974, Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Skogmo, Bjørn, konsulent. Personlig sekretær 1. desember 1974, Utenriksdepartementet. Avskjed 30. november 1975.

Thune, Gro Hillestad, advokat. Personlig sekretær 16. desember 1974, Handels- og skipsfartsdepartementet.

Persvold, Mona, lærer. Personlig sekretær 2. januar 1975, Miljøverndepartementet. Avskjed 20. juni 1975.

Lund, Rolf Lasse, sekretær. Personlig sekretær 16. august 1975, Miljøverndepartementet.

Kvestad, Olav Espe, førstesekretær. Personlig sekretær 1. september 1975, Samferdselsdepartementet.

Bendiksby, Hans, dommerfullmektig. Personlig sekretær 1. oktober 1975, Justis- og politidepartementet.

Hagen, Thorbjørn G., distriktssekretær. Personlig sekretær 1. oktober 1975, Finans- og tolldepartementet.

Larsen, Leonard, direktør. Personlig sekretær 1. november 1975, Utenriksdepartementet.


Statsrådsekretær
(ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor)
Midtskaug, Finn Nidarø, ekspedisjonssjef og statsrådsekretær. Avskjed 31. august 1974.

Berggrav, Dag, byråsjef. Ekspedisjonssjef og statsrådsekretær 1. september 1974.

 

I statsråd 9. januar 1976 søkte Trygve Brattelis andre regjering avskjed, som følge av at  Arbeiderpartiet ønsket å skifte statsminister.  Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 14. januar 1976, med virkning fra 15. januar 1976 kl. 12.00. Samtidig ble Odvar Nordlis regjering utnevnt, med virkning fra 15. januar 1976 kl. 12.00.

Til toppen