Jens Ingebret Evensen

Tidligere roller:

Havrettsminister (A)

Utenriksdepartementet - Odvar Nordlis regjering

15.01.1976–01.01.1979

01.01.1979 ble ansvaret for havretts- og fiskerigrensesaker tibakeført fra en egen statsråd i Utenriksdepartementet til utenriksministeren.

Havrettsminister (A)

Utenriksdepartementet - Trygve Brattelis andre regjering

27.09.1974–15.01.1976

27.09.1974 ble ansvaret for havretts- og fiskerigrensesaker i Utenriksdepartementet lagt til en egen statsråd i departementet. Ordningen fortsatte etter regjeringsskiftet 15. januar 1976.

Handels- og skipsfartsminister (A)

Handels- og skipsfartsdepartementet - Trygve Brattelis andre regjering

16.10.1973–27.09.1974