Sonja Aase Ludvigsen

Tidligere roller:

Sosialminister - permisjon (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Trygve Brattelis andre regjering

16.04.1974–12.07.1974

I embetet til sin død 12.07.1974.

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Trygve Brattelis andre regjering

16.10.1973–12.07.1974