Erik Himle

Tidligere roller:

Statssekretær (permisjon)

for statsminister Bratteli, Trygve

Statsministerens kontor - Trygve Brattelis første regjering

06.07.1972–18.10.1972

Statssekretær

for statsminister Bratteli, Trygve

Statsministerens kontor - Trygve Brattelis første regjering

19.04.1971–18.10.1972

Samferdselsminister (A)

Samferdselsdepartementet - Einar Gerhardsens fjerde regjering

20.01.1964–12.10.1965

Handels- og skipsfartsminister (A)

Handels- og skipsfartsdepartementet - Einar Gerhardsens fjerde regjering

25.09.1963–20.01.1964

Statssekretær

for statsråd Bratteli, Trygve

Samferdselsdepartementet - Einar Gerhardsens tredje regjering

01.01.1962–28.08.1963

Statssekretær

for statsråd Handal, Nils Kristoffer

Forsvarsdepartementet - Einar Gerhardsens tredje regjering

01.07.1958–18.02.1961