Lars Korvalds regjering

18. oktober 1972–16. oktober 1973

Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Senterpartiet (Sp)

Lars Korvalds regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 17. oktober 1972, med virkning fra 18. oktober 1972 kl. 12.00. Den overtok etter Trygve Brattelis første regjering, etter at folkeavstemningen om norsk medlemskap i De europeiske fellesskap (EF), 25. september 1972, hadde gitt flertall mot medlemskap.

I statsråd 12. oktober 1973 søkte Lars Korvalds regjering avskjed, etter at valget 10. september 1973 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 15. oktober 1973, med virkning fra 16. oktober 1973 kl. 12.00. Samtidig ble Trygve Brattelis andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

 

Antall regjeringsmedlemmer:

18.10.1972 15
16.10.1973 15


Antall statssekretærer og personlige sekretærer:

18.10.1972  -
31.10.1972 12
16.10.1973 20


Antall menn/kvinner i regjeringen:

18.10.1972 13 menn - 2 kvinner
05.03.1973 12 menn - 3 kvinner
16.10.1973 12 menn - 3 kvinner


Statsminister
Korvald, Lars
, lagtingspresident. Statsminister. (KrF)


Utenriksminister
Vårvik, Dagfinn
, tidligere statsråd. Utenriksminister. (Sp)


Statsråder
Moxnes, Einar Hole, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. (Sp)

Eika, Hallvard, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. (V)

Koren, Petter Mørch, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. (KrF)

Skulberg, Anton, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. (Sp)

Skipnes, Johan, klokkerdiakon. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. (KrF)

Bræk, Ola Skjåk, banksjef. Statsråd og sjef for Industridepartementet. (V)

Austrheim, John, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. (Sp)

Haugeland, Trygve, fylkeslandbrukssjef. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet. Avskjed 5. mars 1973. (Sp)

Fjose, Bergfrid, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. (KrF)

Kolstad, Eva Lundegaard, statsautorisert revisor. Statsråd og sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet. (V)

Olsen, Trygve Jens Asbjørn, fiskebåtreder. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet. (Sp)

Norbom, Jon Ola Hauger, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet. (V)

Kleppe, Johan, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (V)

Gitmark, Helga, husmor. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet 5. mars 1973. (Sp)

 

Statsrådsbevegelser i Korvalds regjering 1972-1973:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1973      
05.03.1973 Miljøvern Trygve Haugeland
- ut av regjering
Helga Gitmark
- inn i regjering

 

Statssekretærer
Bondevik, Kjell Magne
, stud. theol. Statssekretær 23. oktober 1972, Statsministerens kontor. Avskjed 6. august 1973. (KrF)

Stålsett, Gunnar Johan, generalsekretær. Statssekretær 24. oktober 1972, Kirke- og undervisningsdepartementet. (Sp)

Førde, Arnvid, fylkeslandbrukssjef. Statssekretær 25. oktober 1972, Landbruksdepartementet. (Sp)

Alstadheim, Håvard, førsteamanuensis. Statssekretær 27. oktober 1972, Finans- og tolldepartementet. (V)

Høybråten, Per, tidligere statssekretær. Statssekretær 30. oktober 1972, Statsministerens kontor. Avskjed 7. september 1973. (KrF)

Svennevig, Tormod Petter, ministerråd. Statssekretær 30. oktober 1972, Utenriksdepartementet. (Sp)

Arntsen, Oluf, assisterende direktør. Statssekretær 30. oktober 1972, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Statsministerens kontor 13. august 1973. (KrF)

Rogstad, Carl, forskningsstipendiat. Statssekretær 30. oktober 1972, Industridepartementet. (V)

Arnstad, Per Magnar, assisterende generalsekretær. Statssekretær 30. oktober 1972, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Bjartveit, Kjell Odd, overlege. Statssekretær 30. oktober 1972, Sosialdepartementet. (KrF)

Synnes, Harald, lektor. Statssekretær 31. oktober 1972, Statsministerens kontor. Avskjed 19. august 1973. (KrF)

Godal, Ingvald Åsmund, sivilingeniør. Statssekretær 1. november 1972, Miljøverndepartementet. Avskjed 5. mars 1973. Statssekretær 5. mars 1973, Miljøverndepartementet. (Sp)

Mestad, Viking, konsulent. Statssekretær 1. november 1972, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. (V)

Vartdal, Knut, tidligere statssekretær. Statssekretær 2. november 1972, Fiskeridepartementet. Avskjed 2. juli 1973. (Sp)

Gisvoll, Kåre, utbyggingsdirektør. Statssekretær 6. november 1972, Handels- og skipsfartsdepartementet. Avskjed 30. juni 1973. (V)

Lillestølen, Robert, skolepsykolog. Statssekretær 13. november 1972, Sosialdepartementet. Avskjed 1. september 1973. (KrF)

Humberset, Bjørn, overingeniør. Statssekretær 29. november 1972, Forsvarsdepartementet. (V)

Steinsbø, Odd, personlig sekretær. Statssekretær 2. juli 1973, Fiskeridepartementet. (Sp)

Jansen, Alf-Inge, amanuensis. Statssekretær 16. juli 1973, Handels- og skipsfartsdepartementet. (V)


Personlige sekretærer
Ringen, Asbjørn
, redaktør. Personlig sekretær 30. oktober 1972, Utenriksdepartementet. Avskjed 7. september 1973. (Sp.)

Schiøll, Trygve, konsulent. Personlig sekretær 1. november 1972, Justis- og politidepartementet. (Uavh.)

Høidal, Arvid Lars, konsulent. Personlig sekretær 1. november 1972, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 30. september 1973. (Sp)

Udjus, Ragnar, fylkessekretær. Personlig sekretær 1. november 1972, Miljøverndepartementet. Avskjed 31. august 1973. (Sp.)

Steinsbø, Odd, soussjef. Personlig sekretær 2. november 1972, Fiskeridepartementet. Statssekretær 2. juli 1973, Fiskeridepartementet (Sp.)

Kvæven, Berit, sivilingeniør. Personlig sekretær 6. november 1972, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. (V)

Kristiansen, Eli, forstanderinne. Personlig sekretær 13. november 1972, Sosialdepartementet. Avskjed 28. februar 1973. (KrF)

Molde, Ivar Oddvin, student. Personlig sekretær 16. november 1972, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 31. august 1973. (KrF)

Jakobsen, Johan Jakob, avdelingsbestyrer. Personlig sekretær 27. november 1972, Samferdselsdepartementet. Avskjed 8. september 1973. (Sp.)

Løkse, Egil, inspektør. Personlig sekretær 29. november 1972, Forsvarsdepartementet. Avskjed 23. september 1973. (V)

Haugland, Egil, konsulent. Personlig sekretær 30. november 1972, Handels- og skipsfartsdepartementet. (V)

Heen, Knut, student. Personlig sekretær 15. januar 1973, Industridepartementet. (V)

Malme, Bjørg, adjunkt. Personlig sekretær 15. mars 1973, Sosialdepartementet. Avskjed 15. september 1973. (KrF)

Sundsbø, Svein, forskningsstipendiat. Personlig sekretær 23. mai 1973, Landbruksdepartementet. (Sp.)

Giske, Elias, organisasjonssekretær. Personlig sekretær 23. juli 1973, Fiskeridepartementet. (Sp.)


Statsrådsekretær
(ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor)
Midtskaug, Finn Nidarø, ekspedisjonssjef og statsrådsekretær.

 

I statsråd 12. oktober 1973 søkte Lars Korvalds regjering avskjed, etter at valget 10. september 1973 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 15. oktober 1973, med virkning fra 16. oktober 1973 kl. 12.00. Samtidig ble Trygve Brattelis andre regjering utnevnt, med virkning fra 16. oktober 1973 kl. 12.00.

Til toppen