Lars Korvalds regjering

18. oktober 1972–16. oktober 1973

Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Senterpartiet (Sp)

Lars Korvalds regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 17. oktober 1972, med virkning fra 18. oktober 1972 kl. 12.00. Den overtok etter Trygve Brattelis første regjering, etter at folkeavstemningen om norsk medlemskap i De europeiske fellesskap (EF), 25. september 1972, hadde gitt flertall mot medlemskap.

I statsråd 12. oktober 1973 søkte Lars Korvalds regjering avskjed, etter at valget 10. september 1973 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 15. oktober 1973, med virkning fra 16. oktober 1973 kl. 12.00. Samtidig ble Trygve Brattelis andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Ekspedisjonssjef Finn Midtskaug

Om regjeringen

Statsminister:
Lars Korvald (KrF)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Kristelig Folkeparti (KrF), Senterpartiet (Sp) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere