Bergfrid Fjose

Tidligere roller:

Sosialminister (KrF)

Sosialdepartementet (av 1916) - Lars Korvalds regjering

18.10.1972–16.10.1973