Bjørg Malme

Tidligere roller:

Personlig sekretær (KrF)

for statsråd Fjose, Bergfrid

Sosialdepartementet (av 1916) - Lars Korvalds regjering

15.03.1973–15.09.1973