Johan Kleppe

Tidligere roller:

Forsvarsminister (V)

Forsvarsdepartementet - Lars Korvalds regjering

18.10.1972–16.10.1973

Statssekretær

for statsråd Lyngstad, Bjarne

Landbruksdepartementet - Per Bortens regjering

01.01.1968–31.07.1969