Einar Hole Moxnes

Tidligere roller:

Landbruksminister (Sp)

Landbruksdepartementet - Lars Korvalds regjering

18.10.1972–16.10.1973

Fiskeriminister (Sp)

Fiskeridepartementet - Per Bortens regjering

08.11.1968–17.03.1971

Konstituert fiskeriminister (Sp)

Fiskeridepartementet - Per Bortens regjering

22.03.1968–08.11.1968