Historisk arkiv

Statsminister Lars Korvald

Regjeringen Korvalds  tiltredelseserklæring 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Korvald

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen Korvalds tiltredelseserklæring 1972 (pdf).
Stortinget, 24. oktober 1972.

Kilde: www.stortinget.no