Kjell Magne Bondevik

Tidligere roller:

Statsminister (KrF)

Statsministerens kontor - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–17.10.2005

Statsminister - permisjon (KrF)

Statsministerens kontor - Kjell Magne Bondeviks første regjering

31.08.1998–24.09.1998

I statsminister Kjell Magne Bondeviks permisjon 28.08.1998-24.09.1998 var kulturminister Anne Enger Lahnstein også konstituert statsminister.

Statsminister (KrF)

Statsministerens kontor - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–17.03.2000

Utenriksminister (KrF)

Utenriksdepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990

Kirke- og undervisningsminister og stedfortreder for statsministeren (KrF)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Kåre Willochs regjering

04.10.1985–09.05.1986

Kirke- og undervisningsminister (KrF)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Kåre Willochs regjering

08.06.1983–09.05.1986

Statssekretær for pressesaker

for statsminister Korvald, Lars

Statsministerens kontor - Lars Korvalds regjering

23.10.1972–06.08.1973