Johan Nygaardsvold

Tidligere roller:

Statsminister - på reise i USA og Canada (A)

Statsministerens kontor - Johan Nygaardsvolds regjering

16.04.1942–07.07.1942

Statsminister og konstituert finansminister (A)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

13.05.1940–30.05.1940

Statsminister og konstituert finansminister (A)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

12.04.1940–14.04.1940

Statsminister og konstituert forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

15.12.1939–22.12.1939

Statsminister (A)

Statsministerens kontor - Johan Nygaardsvolds regjering

02.10.1939–25.06.1945

På grunn av Nazi-Tysklands angrep på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at konge og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen ble etablert i Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Statsminister og arbeidsminister (A)

Arbeidsdepartementet (av 1885) - Johan Nygaardsvolds regjering

20.03.1935–02.10.1939

Fra ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble flyttet fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), var hovedregelen at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok slutt i oktober 1939, da statsministeren ble fritatt fra å være sjef for et departement. Siden da er statsministerens sekretariat Statsministerens kontor.

Landbruksminister (A)

Landbruksdepartementet - Christopher Hornsruds regjering

28.01.1928–15.02.1928