Christopher Hornsruds regjering

28. januar 1928–15. februar 1928

 Antall regjeringsmedlemmer:

28.01.1928 9
15.02.1928 9

 

Statsminister
Hornsrud, Christopher Andersen, gårdbruker. Statsminister og sjef for Finansdepartementet.

 

Utenriksminister
Bull, Edvard
, professor. Utenriksminister.

 

Statsråder
Monsen, Christian Fredrik, lærer. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Steinnes, Olav Martinus Knutsen, skolebestyrer. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet.

Madsen, Alfred Martin, sekretær. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet.

Nygaardsvold, Johan, lagerarbeider. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Alvestad, Anton Ludvig, bakermester. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet.

Holmboe, Cornelius, overrettssakfører. Statsråd og sjef for Justisdepartementet.

Nilssen, Magnus, gullsmed. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Hornsruds regjering 1928:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
    Ingen Ingen

 

Statsrådsekretær
Leganger, Nicolai Franciscus
, statsrådsekretær.

 

I statsråd 10. februar 1928 søkte Christopher Hornsruds regjering avskjed, etter å ha fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget på tiltredelseserklæringen. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 14. februar 1928, med virkning fra 15. februar 1928 kl. 12.00. Samtidig ble Johan L. Mowinckels andre regjering utnevnt, med virkning fra 15. februar 1928 kl. 12.00. 

Til toppen