Christopher Hornsruds regjering

28. januar 1928–15. februar 1928

Arbeiderpartiet (Ap)

Christopher Hornsruds regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 27. januar 1928, med virkning fra 28. janur 1928 kl. 12.00. Den overtok etter Ivar Lykkes regjering, etter at valget 17. oktober 1927 ikke hadde gitt Lykkes regjering tilstrekkelig støtte i Stortinget.

I statsråd 10. februar 1928 søkte Christopher Hornsruds regjering avskjed, etter å ha fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget på tiltredelseserklæringen. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 14. februar 1928, med virkning fra 15. februar 1928 kl. 12.00. Samtidig ble Johan L. Mowinckels andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt. 

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statsrådssekretær Nicolai Leganger

Om regjeringen

Statsminister:
Christopher Andersen Hornsrud (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter mistillitsvotum
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere