Forsiden

Historisk arkiv

Statsminister Christopher Hornsrud

Regjeringen Hornsruds tiltredelseserklæring 1928

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen Hornsruds tiltredelseserklæring 1928.
Stortinget, 31. januar 1928.

Kilde: www.stortinget.no