Alfred Martin Madsen

Tidligere roller:

Handelsminister (A)

Handelsdepartementet (av 1916) - Johan Nygaardsvolds regjering

20.03.1935–01.07.1939

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Christopher Hornsruds regjering

28.01.1928–15.02.1928