Johan Nygaardsvolds regjering

20. mars 1935–25. juni 1945

Arbeiderpartiet (A), fra 1940 også Høyre (H), Venstre (V), Bondepartiet (B) og fra 1941 Hjemmefronten (Hf).

Johan Nygaardsvolds regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 19. mars 1935, med virkning fra 20. mars 1935 kl. 12.00. Den overtok etter Johan Mowinckels tredje regjering, etter at det var inngått et forlik i Stortinget mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet.

Under det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 la kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering på flukt nordover i landet. 7. juni 1940 forlot de Tromsø for å søke eksil i London.

Ved den tyske kapitulasjonen i Norge 8. mai 1945 gikk Vidkun Quislings tysk-støttede regjering i oppløsning. Etter avtale med Hjemmefrontens ledelse hadde Nyggardsvolds regjering i London oppnevnt åtte rådmenn som skulle bestyre hvert sitt departement i Oslo, fram til en regjeringsdelegasjon ankom fra London. Rådmennenes oppgave var først og fremst å koble statsapparatet til den lovlige regjeringen igjen, ved blant annet å gjenopprette departementsstrukturen i Oslo slik den var 9. april 1940.14. mai 1945 kom regjeringsdelegasjonen til Oslo fra London, med kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som fungerende statsminister. Rådmennene ble nå statsrådenes rådgivere.

30. mai 1945 kom statsminister Johan Nygaardsvold og resten av regjeringen fra London til Oslo. 7. juni 1945 kom kong Haakon VII og resten av kongefamilien.

I statsråd 12. juni 1945 søkte Johan Nygaardsvolds regjering avskjed, i tråd med hva det var blitt politisk enighet om i løpet av krigsårene 1940-1945. Søknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 23. juni, med virkning fra 25. juni 1945 kl. 12.00. Samtidig ble Einar Gerhardsens (første) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Konstituert statsrådssekretær Bredo Rolsted, til 12. april 1940, så permisjon
Konstituert statsrådssekretær Olaf Tostrup, fra 17. april 1940

Om regjeringen

Statsminister:
Johan Nygaardsvold (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Flertallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A), Bondepartiet (B), Hjemmefronten (Hf), Høyre (H) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere