Johan Nygaardsvolds regjering

20. mars 1935–25. juni 1945

Arbeiderpartiet (A), Høyre (H), Venstre (V) og Bondepartiet (B)

Antall regjeringsmedlemmer:

20.03.1935   9
02.10.1939 11 
25.06.1945 12

Antall statsministersekretærer:

02.10.1939 1
25.06.1945 1

 

Statsminister
Nygaardsvold, Johan, tidligere statsråd. Statsminister, også sjef for Arbeidsdepartementet til 2. oktober 1939. Også konstituert sjef for Forsvarsdepartementet xx.-22. desember 1939. Også konstituert sjef for Finansdepartementet 12.-14. april 1940 og 13.-30. mai 1940. På reise i USA og Canada 16. april-7. juli 1942. (A)

Lie, Trygve Halvdan, utenriksminister. Også konstituert statsminister 16. april-7. juli 1942. (A)

Torp, Oscar Fredrik, statsråd. Konstituert statsminister i Oslo 14. mai-31. mai 1945.


Utenriksminister
Koht, Halvdan
, professor. Utenriksminister. På reise til Stockholm 12.-14. april 1940. På reise til London og Paris 1.-18. mai 1940. Permittert 19. november 1940. Avskjed 21. februar 1941. (A)

Lie, Trygve Halvdan, statsråd. Også konstituert utenriksminister 12.-14. april og 1.-18. mai 1940. Konstituert utenriksminister 19. november 1940, utnevnt 21. februar 1941. Også konstituert statsminister 16. april-7. juli 1942. Permisjon 15. april-10. mai 1945, FNs konferanse i San Francisco. (A)

Wold, Terje, statsråd. Også konstituert utenriksminister 15. april 1945-10. mai 1945. (Ap)

Torp, Oscar Fredrik, statsråd. Også konstituert utenriksminister i Oslo 14. mai-31. mai 1945.


Statsråder
Monsen, Christian Fredrik, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Permisjon 15. november 1935-15. august 1936. Permisjon xx.desember 1939-22. desember 1939. Avskjed 22. desember 1939. (A)

Madsen, Alfred Martin, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. Avskjed 1. juli 1939. (A)

Ystgaard, Hans, gårdbruker. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. (A)

Indrebø, Adolf, generaldirektør. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. Sjef også for Forsvarsdepartementet 15. november-20. desember 1935. Avskjed 13. november 1936. (A)

Bergsvik, Kornelius Olai Person, kommunesekretær. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. Sjef for Finansdepartementet 13. november 1936. Avskjed 1. juli 1939. (A)

Hjelmtveit, Nils, skolestyrer. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. På reise til Stockholm 12. april-30. mai 1940. (A)

Lie, Trygve Halvdan, overrettssakfører. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Sjef for Handelsdepartementet 1. juli 1939. Sjef for Forsyningsdepartementet 2. oktober 1939. Også konstituert utenriksminister 12.-14. april 1940 og 1.-18. mai 1940. Konstituert utenriksminister 19. november 1940, utnevnt 21. februar 1941. (A)

Torp, Oscar Fredrik, ordfører. Konstituert statsråd 20. desember 1935, sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 15. august 1936. (A)

Torp, Oscar Fredrik, tidligere statsråd. Statsråd 13. november 1936, sjef for Sosialdepartementet. Sjef for Finansdepartementet 1. juli 1939. På reise til Stockholm 12.-14. april 1940 og 12.-30. mai 1940. Konstituert sjef for Forsvarsdepartementet 28. november 1941-28. februar 1942. Sjef for Forsvarsdepartementet 20. mars 1942. Formann for regjeringsdelegasjonen til Oslo 14. mai-31. mai 1945, i den egenskap også konstituert statsminister og utenriksminister. (A)

Støstad, Sverre Kornelius Eilertsen, assistent. Statsråd 1. juli 1939, sjef for Sosialdepartementet. Også konstituert sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet 12.-30. mai 1940. Medlem av regjeringsdelegasjonen til Oslo 14. mai-31. mai 1945, i den egenskap også konstituert sjef for Forsyningsdepartementet. (A)

Wold, Terje, lagdommer. Statsråd 1. juli 1939, sjef for Justisdepartementet. Også konstituert sjef for Handelsdepartementet 13.-30. mai 1940. Også konstituert sjef for Handelsdepartementet 7. juni 1940-april 1942. Også konstituert utenriksminister 15. april-10. mai 1945. Medlem av regjeringsdelegasjonen til Oslo 14. mai-31. mai 1945, i den egenskap også konstituert sjef for Kirkedepartementet. (A)

Frihagen, Anders Rasmus, direktør. Statsråd 2. oktober 1939 , sjef for Handelsdepartementet. Også sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet 12. april-13. mai 1940. På reise til Stockholm 13. mai-30. mai 1940. Regjeringsrepresentant i Stockholm 7. juni 1940. Sjef for Handelsdepartementet april 1942. Sjef for Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 1. oktober 1942. (A)

Hindahl, Olav, forretningsfører. Statsråd 2. oktober 1939, sjef for Arbeidsdepartementet. Sjef også for Handelsdepartementet 1. oktober 1942-12. mars 1945. (A)

Ljungberg, Birger, oberst. Statsråd 22. desember 1939, sjef for Forsvarsdepartementet. På reise til London og Paris 1.-18. mai 1940. Permittert 28. november 1941-28. februar 1942. Avskjed 20. mars 1942. (Uavh.)

Mowinckel, Johan Ludwig, tidligere statsminister. Konsultativ statsråd 22. april 1940, regjeringsrepresentant i Stockholm. Avskjed 5. juni 1942. (V)

Vik, Jakob Nilsson, tidligere statsråd. Konsultativ statsråd 22. april 1940, tiltrådte ikke. Utnevnelsen annullert 2. mai 1941. (B)

Nielsen, Sven, major. Konsultativ statsråd 22. april 1940. Konstituert sjef for Forsvarsdepartementet 1.-18. mai 1940. Sjef for Statens Revisjonskontor 3. januar 1941, sjef for Handelsdepartementet 12. mars 1945. Medlem av regjeringsdelegasjonen til Oslo 14. mai-31. mai 1945, i den egenskap også konstituert sjef for Arbeidsdepartementet og Skipsfartsdepartementet. (H)

Sunde, Arne Toralf, tidligere statsråd. Konsultativ statsråd 7. juni 1940. Sjef for Forsyningsdepartementet 19. november 1940, sjef for Skipsfartsdepartementet 1. oktober 1942. (V)

Fjelstad, Anders, landbruksutsending. Konsultativ statsråd 7. juni 1940. Avskjed 7. oktober 1943. (B)

Hartmann, Paul Ernst Wilhelm, finansborgermester. Konsultativ statsråd 19. september 1941. Konstituert sjef for Finansdepartementet 28. november 1941, konsultativ statsråd februar 1942, sjef for Finansdepartementet 20. mars 1942. Medlem av regjeringsdelegasjonen til Oslo 14. mai-31. mai 1945, i den egenskap også konstituert sjef for Landbruksdepartementet. (Hf)

 

Statsrådsbevegelser i Nygaardsvolds regjering 1935-1945:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1935      
15.11.1935 Forsvar Fredrik Monsen
- permisjon
Adolf Indrebø
- konstituert
20.12.1935 Forsvar Adolf Indrebø
- konstituert
Oscar Torp
- inn i regjering,
konstituert
1936 Departement Ut av departement Inn i departement
15.08.1936 Forsvar Oscar Torp
- konstituert,
ut av regjering
Fredrik Monsen
13.11.1936 Finans Adolf Indrebø
- ut av regjering
Kornelius Bergsvik
13.11.1936 Sosial Kornelius Bergsvik Oscar Torp
- inn i regjering
1939 Departement Ut av departement Inn i departement
01.07.1939 Handel Alfred Madsen
- ut av regjering
Trygve Lie
01.07.1939 Finans Kornelius Bergsvik
- ut av regjering
Oscar Torp
01.07.1939 Justis Trygve Lie Terje Wold
- inn i regjering
01.07.1939 Sosial Oscar Torp Sverre Støstad
- inn i regjering
02.10.1939 Arbeid Johan Nygaardsvold Olav Hindahl
- inn i regjering
02.10.1939 Handel Trygve Lie Anders Frihagen
- inn i regjering
02.10.1939 Forsyning   Trygve Lie
xx.12.1939 Forsvar Fredrik Monsen
- permisjon
Johan Nygaardsvold
- konstituert
22.12.1939 Forsvar Fredrik Monsen
- ut av regjering
Birger Ljungberg
- inn i regjering
1940 Departement Ut av departement Inn i departement
12.04.1940  Utenriks  Halvdan Koht
- på reise til Stockholm
 Trygve Lie
- konstituert
12.04.1940 Kirke og
undervisning
Nils Hjelmtveit
- på reise til Stockholm

 Anders Frihagen
- konstituert

12.04.1940 Finans Oscar Torp
- på reise til Stockholm
Johan Nygaardsvold
- konstituert
14.04.1940 Utenriks Trygve Lie
- konstituert
Halvdan Koht
14.04.1940 Finans Johan Nygaardsvold
- konstituert
Oscar Torp
22.04.1940     Johan Mowinckel
- inn i regjering,
konsultativ
22.04.1940     Jakob Vik
- inn i regjering,
konsultativ,
tiltrådte ikke
22.04.1940     Sven Nielsen
- inn i regjering,
konsultativ
01.05.1940 Utenriks Halvdan Koht
- på reise til London
og Paris
Trygve Lie
- konstituert
01.05.1940 Forsvar Birger Ljungberg
- på reise til London
og Paris

Sven Nielsen
- konstituert

13.05.1940 Kirke og
undervisning
Anders Frihagen
- konstituert

Sverre Støstad
- konstituert 

13.05.1940 Finans Oscar Torp
- på reise til Stockholm
Johan Nygaardsvold
- konstituert
13.05.1940 Handel Anders Frihagen
- tjeneste i Stockholm
Terje Wold
- konstituert
18.05.1940 Utenriks Trygve Lie
- konstituert
Halvdan Koht
18.05.1940 Forsvar Sven Nielsen
- konstituert
Birger Ljungberg
30.05.1940 Kirke og
undervisning
Sverre Støstad
- konstituert
Nils Hjelmtveit
30.05.1940 Finans Johan Nygaardsvold
- konstituert
Oscar Torp
30.05.1940 Handel Terje Wold
- konstituert
Anders Frihagen
07.06.1940 Handel Anders Frihagen
- regjeringsrepresentant
i Stockholm
Terje Wold
- konstituert
07.06.1940     Arne Sunde
- inn i regjering,
konsultativ
07.06.1940     Anders Fjelstad
- inn i regjering,
konsultativ
19.11.1940 Utenriks Halvdan Koht
- permisjon
Trygve Lie
- konstituert
19.11.1940 Forsyning Trygve Lie Arne Sunde
- konstituert
1941 Departement Ut av departement Inn i departement
21.02.1941 Utenriks Halvdan Koht
- ut av regjering
Trygve Lie
- utnevnt
21.02.1941 Forsyning Trygve Lie Arne Sunde
02.05.1941   Jakob Vik
- kosultativ,
ut av regjering
 
19.09.1941     Paul Hartmann
- inn i regjering,
konsultativ
28.11.1941 Finans Oscar Torp Paul Hartmann
- konstituert
28.11.1941 Forsvar Birger Ljungberg
- permisjon
Oscar Torp
- konstituert
1942 Departement Ut av departement Inn i departement
28.02.1942 Forsvar Oscar Torp
- konstituert
Birger Ljungberg
28.02.1942 Finans Paul Hartmann
- konstituert
Oscar Torp
20.03.1942 Finans Oscar Torp Paul Hartmann
20.03.1942 Forsvar Birger Ljungberg
- ut av regjering
Oscar Torp
xx.04.1942 Handel Terje Wold
- konstituert
Anders Frihagen
16.04.1942 Statsminister Johan Nygaardsvold
- reise i USA
Trygve Lie
- konstituert
05.06.1942   Johan Mowinckel
- konsultativ,
ut av regjering
 
07.07.1942 Statsminister Trygve Lie
- konstituert
Johan Nygaardsvold
01.10.1942 Handel Anders Frihagen Olav Hindahl
01.10.1942 Forsyning- og
gjenreisning
Arne Sunde Anders Frihagen
01.10.1942 Skipsfart   Arne Sunde
1943 Departement Ut av departement Inn i departement
07.10.1943   Anders Fjelstad
- konsultativ,
ut av regjering
 
1945 Departement Ut av departement Inn i departement
12.03.1945 Handel Olav Hindahl Sven Nielsen
15.04.1945 Utenriks Trygve Lie
- permisjon
Terje Wold
- konstituert
10.05.1945 Utenriks Terje Wold
- konstituert
Trygve Lie
14.05.1945 Statsminister
i Oslo
  Oscar Torp
- konstituert
14.05.1945 Utenriks
i Oslo
  Oscar Torp
- konstituert
14.05.1945 Forsyning- og
gjenreisning
i Oslo
  Sverre Støstad
- konstituert
14.05.1945 Kirke- og
undervisning
i Oslo
  Terje Wold
- konstituert
14.05.1945 Arbeid
i Oslo
  Sven Nielsen
- konstituert
14.05.1945 Skipsfart
i Oslo
  Sven Nielsen
- konstituert
14.05.1945 Landbruk
i Oslo
  Paul Hartmann
- konstituert
31.05.1945 Statsminister
i Oslo
Oscar Torp
- konstituert
Johan Nygaardsvold
31.05.1945 Utenriks
i Oslo
Oscar Torp
- konstituert
Trygve Lie
31.05.1945 Forsyning- og
gjenreisning
i Oslo
Sverre Støstad
- konstituert
Anders Frihagen
31.05.1945 Kirke- og
undervisning
i Oslo
Terje Wold
- konstituert
Nils Hjelmtveit
31.05.1945 Arbeid
i Oslo
Sven Nielsen
- konstituert
Olav Hindahl
31.05.1945 Skipsfart
i Oslo
Sven Nielsen
- konstituert
Arne Sunde
31.05.1945 Landbruk
i Oslo
Paul Hartmann
- konstituert
Hans Ystgaard


Statsrådsekretær
Rolsted, Bredo
, konstituert statsrådsekretær. Statsrådsekretær 1. juli 1937. Permittert 12. april 1940.

Tostrup, Olaf Alfred, konstituert ekspedisjonssjef. Beskikket som fungerende statsrådsekretær 17. april 1940.


Statsministerens sekretær
Larsen, Finn Solberg
, juridisk sekretær. Statsministersekretær 20. oktober 1939. Ble ikke med i statsministeren følge da regjeringen reiste fra Tromsø til London 7. juni 1940. Søkte avskjed 1. juli 1940.

Solumsmoen, Olaf, redaktør. Pressesekretær 11. april 1940-7. juni 1940.

Hagen, Ragna, journalist. Statsministerens personlige sekretær juni 1940, i London og fra 31. mai 1945 i Oslo. Stilt til disposisjon for statsminister Einar Gerhardsen 25. juni 1945.

Legasjonssekretær Harald Juell og ekspedisjonssjef Hans Christian Berg var blant flere som fungerte som statsministersekretær i London i 1940-45. Staben ved Regjeringens informasjonskontor i London, som ble etablert 21. februar 1941, sorterte direkte under statsministeren og var ledet av kontorsjef  Tor Gjesdal, som samtidig var statsministerens presseråd.


Under det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 la kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjeringen på flukt nordover i landet. 7. juni 1940 forlot konge og regjering Tromsø for å gå i eksil i London.

Ved den tyske kapitulasjonen i Norge 8. mai 1945, gikk Vidkun Quislings tysk-støttede regjering i oppløsning. Etter avtale med Hjemmefrontens ledelse hadde regjeringen i London oppnevnt åtte rådmenn som skulle bestyre hvert sitt departement, fram til en regjeringsdelegasjon ankom fra London. Rådmennenes oppgave var først og fremst å koble statsapparatet til den lovlige regjeringen igjen, ved blant annet å gjenopprette departementsstrukturen i Oslo slik den var 9. april 1940.

14. mai 1945 kom regjeringsdelegasjonen til Oslo fra London, med kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som fungerende statsminister. Rådmennene gikk nå over til å bli statsrådenes rådgivere.

30. mai 1945 kom statsminister Johan Nygaardsvold og resten av regjeringen fra London til Oslo. 7. juni 1945 kom kong Haakon VII og resten av kongefamilien. Regjeringsdelegasjonen hadde nå fullført sitt arbeid.

I statsråd 12. juni 1945 søkte Johan Nygaardsvolds regjering avskjed, i tråd med hva det var blitt politisk enighet om i løpet av krigsårene 1940-1945. Søknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 23. juni, med virkning fra 25. juni 1945 kl. 12.00. Samtidig ble Einar Gerhardsens (første) regjering utnevnt, med virkning fra 25. juni 1945 kl. 12.00.

Til toppen